Top Entertainment Photos: 'To Kill a Mockingbird' Opens on Broadway - NBC10 Boston

Top Entertainment Photos: 'To Kill a Mockingbird' Opens on Broadway